Điểm thưởng dành cho dev1

dev1 chưa được trao bất kỳ danh hiệu nào.